Water en energie

Voor koeling en verwarming van woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen is energie nodig. Deze energie kan uit elektriciteit en aardgas komen, maar het kan ook anders. Water en energie worden steeds vaker aan elkaar gekoppeld. Bij koeling en verwarming kan de bodem ingezet worden als duurzame energiebron. De rol van water als energiedrager speelt een grote rol bij nieuwe energietechnieken waarbij aardwarmte wordt gebruikt.

Aardwarmte

Het drinkwater in de reinwaterkelders van WMD heeft een constante temperatuur van circa 11 graden Celsius. In de zomer is het water relatief koud en dient het voor koeling. In de winter is het relatief warm en dient het voor verwarming.

Drinkwater wordt gemaakt van grondwater dat zijn warmte krijgt van de aarde. Verwarmen met drinkwater is dus verwarmen met aardwarmte.

Hoogeveen

Hoogeveen

Met energie uit drinkwater een verzorgingshuis, een sportcomplex en scholen verwarmen en koelen. Dat gebeurt in het Bentinckspark. Het park ligt naast het waterwingebied van productiestation Hoogeveen. Het gezuiverde grondwater heeft een gemiddelde temperatuur van ongeveer 11 graden. Met warmtepompen kan dit worden gebruikt voor verwarming of koeling van gebouwen. In het park ligt een gesloten ringleiding. Bij de afnemers wordt warmte of koude gebruikt. Zo blijft het grondwater beschermd en dus ook ons drinkwater.

Emmen

Emmen

Wildlands gebruikt warmte en koude uit grondwater, dat wordt gewonnen voor drinkwaterproductie, als duurzame energiebron. Het park ligt in het grondwaterbeschermingsgebied van productiestation Noordbargeres. In het park is een laag temperatuuurwarmtenet aangelegd. In de zomer kan het park het net gebruiken om gebouwen te koelen en in de winter om er warmte uit te halen. Warmtepompen verwarmen het water tot 40 graden Celcius. Het Atlas theater is ook op het leidingnet aangesloten.

Projecten in beeld

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.