Hergebruik

Een duurzame waterhuishouding voor Wildlands Adventure Zoo Emmen door een slimme combinatie van zuiveringstechnieken in de Waterfabriek.

Duurzame kringloop

Al het afvalwater wordt opnieuw gebruikt. Het wordt gezuiverd in de Living Machine en de Waterfabriek en gaat dan als bedrijfswater terug het park in. Het systeem kent verder acht gesloten waterkringlopen, elk voor een andere diergroep.

Alleen het drinkwater komt uit het leidingnet. Zo verlaagt Wildlands het drinkwaterverbruik van 180.000 m³ naar 10.000 m³ per jaar.

Bedrijfswater

Het afvalwater stroomt door de Living Machine. Die is ondergebracht in een kas om een meer constant klimaat te realiseren om zo de biologische processen te optimaliseren. Het is een mini-ecosysteem. Hier reinigen bacteriën, planten en insecten en zelfs vissen op natuurlijke wijze het water.

Blowers blazen lucht in het water. Zo ontstaat zuurstof die de bacteriën nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Living machine

Waterfabriek

In de Waterfabriek wordt het water gezeefd, gefilterd en ontsmet met UV-licht. Daarna gaat het schoon de bedrijfswaterleiding in.

Dit water wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren, het vullen van de vijvers, de spoeling voor de toiletten en het schoonmaken van de verblijven.

Waterfabriek

Gescheiden kringlopen voor dieren

Er zijn 8 waterkringlopen. Elk voor een andere diergroep. De kringlopen zijn gescheiden om zoet, zout, warm en koud water uit elkaar te houden en de overdracht van ziektes te voorkomen.

De filters in de kringlopen verschillen ook van elkaar omdat het vuil en de mest van de dieren divers is. Zo zijn er roosters voor bladeren, takken en ander groter vuil, eiwitafschuimers, ultrafiltratie met membranen van filterdoek, zandfilters en trommelzeven.

Grondwaterbeschermingsgebied

Wildlands ligt in een grondwaterbeschermingsgebied, grenzend aan het waterwingebied op de es in Emmen. Alle activiteiten moeten aan zeer strenge voorwaarden voldoen om het grondwater te beschermen.

WMD speelde een grote rol bij de realisatie. De drijfveren hiervoor waren: het in stand houden van de drinkwaterproductie op de es en het ontwikkelen van nieuwe watertechnologie. De waterzuivering is in 2019 overgedragen aan Wildlands. WMD blijft eigenaar van het beschermingsgebied.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.