Nieuw productiestation Beilen

Aan de Altingerweg in Beilen komt een nieuw drinkwaterproductiestation. De nieuwbouw is nodig om een onthardingsinstallatie te bouwen én omdat het oude station (1946) niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd.

Over het project

Productiestation Beilen

De nieuwbouw zorgt ervoor dat Midden-Drenthe aanzienlijk zachter water krijgt. Dat is beter voor het milieu en voor de levensduur van huishoudelijke apparaten. WMD gaat dan ook water aan waterbedrijf Vitens leveren. Vitens legt hiervoor een nieuwe leiding aan van Beilen naar Appelscha.

Werkzaamheden en planning

Ter voorbereiding op de bouw willen we een aantal werkzaamheden vervroegd uitvoeren. Zo kunnen aannemers straks vlot en effectief aan de slag. We starten hier in oktober mee zodat deze voor het einde van het jaar gereed zijn. De verschillende werkzaamheden worden hieronder toegelicht.

Bouw reinwaterkelder

De aanleg van de reinwaterkelder is in 2020 gestart. Naar verwachting is deze in het voorjaar van 2021 gereed. Deze vervroegde aanleg heeft wel tot gevolg dat er nog geen gebruik gemaakt kan worden van de nieuwe bouwweg die vanaf de Mullingsweg zou aansluiten.

Hierdoor is het mogelijk dat klanten in Beilen toch enige overlast ervaren van bouwverkeer door de straat. Zoals hierboven gemeld betreft het een betrekkelijk klein onderdeel van het project en is dit in het voorjaar van 2021 naar verwachting ook gereed.

Aanleg bouwweg

Een van de eerste activiteiten is de aanleg van de bouwweg. De bestaande Mullingsweg zal hierbij verwijderd worden. Vervolgens wordt er een nieuwe wegfundering van puinverharding aangelegd. De Mullingsweg zal dan ook 1 meter breder worden. Vanaf de bestaande Mullingsweg zal deze als puinverharding worden doorgetrokken tot aan het toekomstige bouwterrein.

Om overlast van bijvoorbeeld stof te voorkomen, zal het eerste deel van de Mullingsweg nu al wel een onderlaag asfalt krijgen. Het is de bedoeling dat de weg na afloop van de nieuwbouw in z’n geheel geasfalteerd wordt.

 

Overige werkzaamheden

In 2020 voeren we de volgende voorbereidende werkzaamheden uit:

  • Het graven van een nieuwe spoelvijver en slenk (op de plek van de oude Beilerstroom)
  • Aanleg van puinpaden in het puttenveld
  • Plaatsen van hekwerk rondom de toekomstige zuivering.

Voor de aanleg van de puinpaden wordt er tijdelijk via de oostkant een toegang tot het terrein gemaakt. Bouwverkeer door de bebouwde kom van Beilen wordt hiermee zoveel mogelijk voorkomen.

Heeft u een vraag over de nieuwbouw in Beilen? nieuwbouwbeilen@wmd.nl

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.