Ons verhaal

Nederland heeft één van de beste waterleidingnetten ter wereld. Iedereen kan in ons land beschikken over veilig drinkwater. De drinkwatervoorziening in Drenthe kwam pas laat op gang. Op het platteland hadden de meeste mensen een eigen waterput die een redelijke kwaliteit drinkwater leverde.

 • 1866
  Caption

  De Nederlandse bevolking drinkt water uit grachten, sloten, putten of regentonnen. Met de kwaliteit houdt niemand zich bezig. In 1866 breekt een choleraepidemie uit, behalve in Amsterdam. Hier drinkt men leidingwater. De overheid dringt er op aan dat alle gemeenten een waterleiding aanleggen.

 • 1894
  Caption

  Meppel

  Op 31 maart 1894 is de eerste Drentse waterleiding in Meppel aangesloten.

 • 1896
  Caption

  Assen

  Assen volgde twee jaar later met een concessie voor een particulier. In 1897 werd de concessie overgedaan aan de inmiddels opgerichte N.V. De Asser Bronwaterleiding. De gemeente nam dit bedrijf over in 1937.

 • 1915
  Caption

  Coevorden

  In Coevorden begint het grote wateravontuur in 1915.

 • 1928
  Caption

  Hoogeveen

  Gevolgd door Hoogeveen in 1928.

 • 1930
  Caption

  Drentse dorpen

  Zo groeit het waterleidingnet in Drenthe, behalve op het platteland. De bevolking (78%) is nog afhankelijk van de put, pomp of regenton.
  De dorpen Eelde en Paterswolde werden in 1931 aangesloten op het leidingnet van Groningen.

 • 1937
  Caption

  NV Waterleidingmaatschappij Drenthe opgericht

  Om heel Drenthe van drinkwater te voorzien is een provinciaal waterbedrijf nodig. En zo wordt op 17 december 1937 NV Waterleidingmaatschappij Drenthe opgericht in Emmen.

 • 1938
  Caption

  Emmen

  In 1937 is op de es in Emmen een drinkwaterproductiestation gebouwd en een buizennetwerk aangelegd. Een jaar later was de kom van Emmen volledig aangesloten op drinkwater.

 • 1950
  Caption

  Samenwerken

  Na de oorlog werken WMD, provincie, gemeenten en bevolking samen om heel Drenthe van waterleiding te voorzien. Zo stelt WMD materiaal en de hulp van fitters beschikbaar en doen vrijwilligers vanuit de bevolking vaak het graafwerk.

 • 1955
  Caption

  25.000 klanten

  Onder de eerste directeur van WMD, Hadriaan van Nes, zijn tussen 1950 en 1960 alle dorpen voorzien van water. President-commissaris J. Smallenbroek opent de kraan van de 25.000e klant in Mantinge in 1955.

 • 1970
  Caption

  WMD groeit

  Drenthe heeft vier gemeentelijke waterbedrijven én het provinciale WMD. In 1970 neemt WMD het waterbedrijf van Assen over, Coevorden volgt in 1988 en Hoogeveen in 1989. Samen worden we groter en professioneler. Zonder Meppel, want dat is in 1971 overgenomen door het waterleidingbedrijf van Overijssel.

 • 2000
  Caption

  WMD in de 21e eeuw

  WMD krijgt meer klanten, andere klanten. We leveren water op maat aan de industrie en de glastuinbouw. We gaan de grens over om water voor iedereen beschikbaar te maken. Duizenden mensen in Indonesië hebben nu toegang tot schoon water.

 • Caption

  Duurzaam

  We sluiten de waterkringloop in Wildlands en we winnen energie uit leidingwater. Met een tal van activiteiten én water als verbindende factor zet WMD zich in voor een duurzame samenleving.

 • 2015
  Caption

  Indonesië

  De activiteiten in Indonesië worden beëindigd. WMD heeft naast ontwikkelingshulp ook leningen verstrekt. In 2015 is de conclusie getrokken dat WMD die voor het grootste gedeelte moet afschrijven. De gevolgen zijn groot. Het zal nog een jaren duren voor het vertrouwen in WMD hersteld is.

 • 2016
  Caption

  Overdragen activiteiten

  Vanaf 2016 werkt WMD aan het overdragen van activiteiten die niet bijdragen aan onze kerntaak. Deze projecten hebben WMD nieuwe inzichten, kennis en ervaring gebracht en hebben daarmee hun meerwaarde gehad.

 • 2020
  Caption

  WMD Drinkwater

  En ondertussen blijven we vooral doen waar we voor zijn. Het leveren van schoon en betrouwbaar Drents drinkwater. Op een verantwoorde en duurzame manier. Iedere dag weer.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.