0592 854 550

Bestuur WMD

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht en adviseert de bestuurder. De RvC stelt zich voor:

Mevrouw mr. E.H. Elgersma (1962)

Voorzitter RvC, lid Remuneratiecommissie

Datum aftreden: 1 september 2021

De heer drs. A.J. Mewe (1949)

Vicevoorzitter RvC,  voorzitter Remuneratiecommissie

Datum aftreden: 1 september 2021

Mevrouw M.B. Visser RA (1961)

Voorzitter Auditcommissie, contactpersoon OR

Datum aftreden: 1 september 2021

De heer drs. R.W. Heutink (1956),

Lid Auditcommissie

Datum aftreden: 1 september 2021

De heer prof. dr. ir. L.C. Rietveld (1961)

Datum aftreden: 1 september 2021

Commissies

De RvC heeft twee permanente commissies: de remuneratiecommissie en de auditcommissie.

Auditcommissie

  • mevrouw M.B. Visser (voorzitter)
  • de heer R.W. Heutink

Remuneratiecommissie

  • de heer A.J. Mewe (voorzitter)
  • mevrouw E.H. Elgersma

Profielschets

In de profielschets vindt u meer informatie over de competenties en deskundigheid van onze commissarissen.

Jaarverslag

In ons jaarverslag is meer informatie te vinden over de samenstelling van onze raad van commissarissen.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.