Bestuur en governance

WMD heeft een belangrijke taak en rol in de Drentse samenleving. Integer, transparant handelen en goed toezicht hoort bij onze maatschappelijk functie.

Governance

De provincie Drenthe en 11 Drentse gemeenten zijn onze aandeelhouders. De raad van commissarissen houdt toezicht op de directie, met Leo Hendriks als bestuurder. De zeggenschap over WMD is verdeeld over drie lagen:

  • Aandeelhouders
  • Raad van commissarisen
  • Directie

Aandeelhouders

De gemeenten in het verzorgingsgebied van WMD en de provincie zijn onze publieke aandeelhouders. De aandeelhouders verlenen goedkeuring voor het gevoerde beleid en voor het daarop uitgeoefende toezicht.

De belangrijkste bevoegdheden zijn:

  • het goedkeuren van de jaarrekening
  • het vaststellen van de tarieven
  • het goedkeuren van het financieel plan
Productiestation Annen

Commissarissen en directie

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken in de onderneming. De raad adviseert de bestuurder van WMD.

Leo Hendriks is sinds 1 september 2017 bestuurder van de vennootschap. Hij is verantwoordelijk voor het beleid, legt verantwoording af aan aandeelhouders en commissarissen en voert het overleg met de ondernemingsraad.

Leo Hendriks, directeur WMD

Statuten en reglementen

De gedragscode regelt goed ondernemerschap en het afleggen van verantwoording over het toezicht.

WMD houdt zich bij de bedrijfsvoering aan een aantal statuten en reglementen voor de verhoudingen tussen bestuurder, commissarissen en aandeelhouders.

N.V. Waterbedrijf Drenthe is holding van de WMD-groep. Hieronder vallen

  • WMD Drinkwater B.V.
  • WMD Industriewater B.V.
  • WMD Participaties B.V.
  • WMD Water en Energie B.V.

 

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.