0592 854 550

Missie en visie

Missie

WMD staat voor een duurzame en efficiënte drinkwatervoorziening voor de inwoners van de provincie Drenthe.

We vervullen deze taak op een maatschappelijk verantwoorde wijze, in samenwerking met onze omgeving.

Met oog voor duurzaamheid, doelmatig, klantgerichtheid en innovatie.

 

Visie

WMD wil als betrouwbaar nutsbedrijf de drinkwatervoorziening voor Drenthe optimaal verzorgen en voor generaties na ons veiligstellen.

Een zo hoog mogelijke kwaliteit tegen een maatschappelijk verantwoorde prijs en leveringszekerheid staan bij ons voorop.

Bij al onze activiteiten staat de zorg voor natuur, milieu en de omgeving waarin we opereren centraal.

 

Helder water, helder bestuur

De raad van commissarissen heeft een externe commissie gevraagd om onderzoek te doen naar de toekomstige positie van WMD.

De commissie, die onder leiding stond van mevrouw M. de Boer, komt tot de conclusie dat WMD de komende jaren het beste als zelfstandig nutsbedrijf kan blijven functioneren.

WMD is actief met de aanbevelingen om de governance, de Ander Water activiteiten en het afbouwen van de buitenlandse projecten vorm te geven.

Het rapport is gratis op te vragen via info@wmd.nl.

Helder water, helder bestuur

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.