0592 854 550

Historie

In de tweede helft van de negentiende eeuw groeide de bevolking en de industrie.

Het water vervuilde. In de steden heerste regelmatig cholera. De behoefte aan schoon drinkwater ontstond.

Bedrijfjes verkochten water. Bekende verschijningen in die tijd waren de waterboot en de waterwagen.

Drinkwaterbedrijven

De gezondheidsproblemen namen niet af.

In het midden van de 19e eeuw werd een groot aantal gemeentelijke drinkwaterbedrijven opgericht.

Het was hun taak om met overheidssubsidies een openbare drinkwatervoorziening te bouwen.

Waterleiding in Drenthe

In 1894 kreeg Meppel als eerste plaats in Drenthe een waterleiding. Assen volgde in 1897.

Coevorden in 1915 en in 1927 kreeg Hoogeveen als laatste van de vier grote plaatsen in Drenthe een waterleiding.

WMD

Toch maakte 78% van de bevolking nog steeds gebruik van de put, de pomp of de regenton.

WMD is opgericht op 17 december 1937 en ging van start in de gemeente Emmen.

In de loop der jaren kwamen daar de andere gemeenten bij.