0592 854 550

WMD sluit bottelarij Het Hunzedal

WMD stopt met de productie van flessenwater. Bottelarij Het Hunzedal in Annen sluit in 2020. Bij de bottelarij werken 15 mensen, waarvan 5 via een uitzendbureau en 1 met een tijdelijk contract. Met alle medewerkers worden afspraken gemaakt over een individuele begeleiding naar een passende nieuwe baan. Waar mogelijk worden medewerkers binnen het drinkwaterbedrijf ingezet.

Waarom stopt Het Hunzedal

WMD richt zich voor 100% op het leveren van betrouwbaar, betaalbaar en veilig Drents drinkwater. Andere activiteiten worden afgebouwd. In deze koers past het beëindigen van de bottelactiviteiten. Daarbij komt dat de productie niet rendabel genoeg is, dit maakt de financiële levensvatbaarheid voor de toekomst onzeker.

Risico's overname

WMD heeft de mogelijkheden voor verkoop van de bottelarij onderzocht. Uit dat onderzoek is gebleken dat overname door een andere partij voor WMD onaanvaardbare betrokkenheid en risico’s heeft.

  • De bron- en mineraalwaterbron ligt in het waterwingebied van WMD.
  • WMD mag niet toestaan dat een commerciële organisatie water wint in een gebied dat is beschermd voor de openbare drinkwatervoorziening.
  • Het leveren van ruwwater aan een commerciële partij past niet bij de kernactiviteit van WMD.
  • Het ontrafelen van de verwevenheid van de bottelarij met productiestation Annen heeft (te) grote financiële consequenties.

De bottelarij en WMD

WMD heeft in het verleden ingezet op de ontwikkeling van niet-drinkwater activiteiten. Dit sloot toen aan bij de technologische kennis en ontwikkeling van WMD. Bij de bottelarij speelde de maatschappelijke bijdrage aan een werkgelegenheidsproject een belangrijke rol.
De bottelarij heeft jaren lang aanzienlijke ‘aanloopverliezen’ geleden. Pas na ongeveer 10 jaar werd boekhoudkundig een bescheiden winst gemaakt. De verliezen hebben geleid tot een rekening courant verhouding van de bottelarij met WMD van circa 1,5 miljoen Euro. De sluiting heeft geen gevolgen voor de ontwikkeling van het drinkwatertarief. Wel zal het leiden tot een afboeking van het eigen vermogen van WMD.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.