0592 854 550

WMD en WILDLANDS

Een nieuwe koers

WMD is een nieuwe koers ingeslagen. WMD richt zich voor 100% op het continue leveren van betrouwbaar, betaalbaar en veilig Drents drinkwater. Andere activiteiten worden afgebouwd en er worden geen nieuwe niet-drinkwater activiteiten ontwikkeld. In deze koers past het afbouwen van de verbondenheid met WILDLANDS.

WMD en Wildlands

Het dierenpark is gebouwd op het grondwaterbeschermingsgebied van WMD, grenzend aan waterwingebied Noordbargeres. Voor het park realiseerde WMD:

  • Een innovatieve Waterfabriek, waarin al het water wordt gerecycled.
  • Een duurzaam energienet.
  • Het themapaviljoen.

WMD heeft in het verleden ingezet op de ontwikkeling van niet-drinkwater activiteiten. Dit sloot toen aan bij de technologische kennis en ontwikkeling van WMD. Ook speelde de maatschappelijke bijdrage aan de ontwikkeling van Drenthe een belangrijke rol.

WMD is de onderhandeling gestart om

  • De waterzuivering, het energienetwerk en de installaties gefaseerd over te dragen aan WILDLANDS.
  • Het themapaviljoen over te dragen aan de gemeente Emmen.

Het overdragen van de klimaatneutrale voorzieningen aan Wildlands past bij de maatschappelijke positie van WMD. Het grondwaterbeschermingsgebied blijft eigendom van WMD. De bescherming van het grondwater is volledig gewaarborgd.

Door deze oplossing

  • Kan het investeringsprogramma van WMD volgens plan worden uitgevoerd.
  • Blijft de afgesproken ontwikkeling van de drinkwatertarieven in stand.
  • Voldoet WMD aan de voorwaarden voor leningen van banken.
  • Ontstaat een toekomstbestendige situatie.

Over definitieve afspraken is goedkeuring nodig van commissarissen en aandeelhouders van WMD.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.