Werkzaamheden Dalerveen gestart

WMD is gestart met de vervanging van de waterleiding in Dalerveen. Het gaat om een hoofdleiding en een aantal zijtakken. Binnenkort wordt er gegraven voor de aanleg van 5,5 kilometer aan nieuwe leidingen.

Waar en wanneer

De vervangingen vinden plaats in de Hoofdstraat, Stroetendijk en de Noorderakkers. Ook de NAM-weg, Kuiperij en Hakenbosch staan voor deze periode op de planning. Visser & Smit Hanab is de aannemer van dit project. De verwachting is dat de werkzaamheden medio mei klaar zijn.

Vervangen van zwakke leidingen

WMD werkt al meerdere jaren aan de vervanging van oude drinkwaterleidingen. De zwakste leidingen pakken we als eerste aan. Mocht blijken dat er met grote regelmaat storingen zijn en vervanging nodig is, dan doen we ons uiterste best om werkzaamheden naar voren te halen. Maar dat kunnen we niet van de ene op de andere dag. Dat heeft enige voorbereidingstijd nodig. Als WMD vervangen we de komende jaren zo’n 750 kilometer aan oude leidingen. Gemiddeld zo’n 50 kilometer per jaar.

Wat merkt u?

Tijdens de werkzaamheden zal WMD de levering van water een aantal momenten onderbreken. Klanten ontvangen altijd tijdig schriftelijk bericht. Bij de servicebussen zijn dan gratis vijfliterflessen drinkwater beschikbaar. Wij begrijpen dat, juist nu veel mensen thuiswerken, de werkzaamheden kunnen leiden tot overlast. We doen ons best om de hinder zo beperkt mogelijk te houden.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.