Lage waterdruk door extreem hoog watergebruik.

We vragen u dringend om niet-noodzakelijk watergebruik te beperken. Blijf wel voldoende water drinken en blijf uw handen wassen.  Lees verder

0592 854 550

Verkoop watertoren Assen

Drie jaar geleden is de watertoren in Assen buiten gebruik gesteld. WMD wil de toren op maatschappelijk verantwoorde wijze een nieuw leven geven. De toren gaat naar degene die het meest haalbare en realistische plan voor herbestemming realiseert binnen drie jaar tijd. We zijn trots op het feit dat ruim 100 geïnteresseerden hebben gereageerd. De inschrijving is op 31 oktober gesloten.

Voorselectie

De geïnteresseerden ontvangen vandaag een formulier voor de voorselectie. Tot half november hebben ze de tijd om hun toekomstplan met een bieding in te dienen. Een nieuwe eigenaar moet een heldere visie neerleggen om in aanmerking te komen voor de koop.

Daarna worden de ingeleverde plannen beoordeeld en bepalen WMD, BOEi en de gemeente Assen wie er geselecteerd zijn.

Van half november eind dit jaar krijgen de geselecteerden de tijd om het basisidee verder uit te werken.

Een watertoren, speciaal ontworpen voor de drinkwatervoorziening, is niet zonder meer geschikt voor het huisvesten van een willekeurige andere functie. De uitdaging is om een plan te ontwikkelen waarbij de nieuwe functie en het karakter van de watertoren elkaar versterken. Dit met het doel om een waardevol industrieel object te behouden.

Uitgangspunten

Duurzaamheid
Het is wenselijk om de toren een duurzame herbestemming te geven.

Watertoren intact laten
Bij de herbestemming staat een haalbare exploitatie en het, waar mogelijk, intact laten van de watertoren voorop.

Provinciaal monument
De provincie wil actief haar cultuurhistorische waarden beschermen en cultureel erfgoed beleefbaar houden.

Woon- of kantoorbestemming
Een woon- of kantoorbestemming is voor de hand liggend, aldus de gemeente Assen.

Parkeren
De aangrenzende percelen dienen gekocht te worden om op eigen grond te parkeren.

 

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.