0592 854 550

Vergadering van Aandeelhouders

Donderdag 25 juni 2015
Aanvang 12.00 uur
Locatie NV Waterleidingmaatschappij Drenthe te Assen

AGENDA

  1. Opening
  2. Notulen van de vorige vergadering d.d. 21 november 2014
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Jaarverslag en jaarrekening 2014
  5. Onderwerpen algemene vergadering van aandeelhouders 18 september 2015
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

De aandelen van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) zijn voor 100% in handen van lokale en regionale overheden.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.