0592 854 550

Vergadering van aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
30 november 2018
Hoofdkantoor WMD
Het openbare gedeelte start naar verwachting tussen 14.30 en 15.00 uur.

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen AvA  9 juli 2018
  3. Financieel Plan en Tarievenregeling 2019
  4. Visiedocument WMD 2019 – 2023
  5. Nieuwbouw productiestation Beilen en levering Vitens
  6. Benoeming accountant
  7. Verkoop PT WLN
  8. Ingekomen stukken en mededelingen
  9. Rondvraag
  10. Sluiting