0592 854 550

Vergadering aandeelhouders

NV Waterbedrijf Drenthe

Locatie  hoofdkantoor WMD Assen
Datum  maandag 13 november 2017
Aanvang  17.30 uur

 

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen openbaar gedeelte Algemene Vergadering van Aandeelhouders 13 juli 2017
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Tarieven 2018
  5. Financieel Plan 2018
  6. Rondvraag
  7. Sluiting
Hoofdkantoor WMD

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid, de algemene gang van zaken en adviseert de bestuurder van WMD. De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Leo Hendriks is sinds 1 september 2017 bestuurder van de vennootschap en verantwoordelijk voor het beleid.