Kans op lage waterdruk of troebel water in Spier en omgeving.

Door werk aan de waterleiding. Onze excuses voor het ongemak. Lees meer over troebel water.

0592 854 550

Vergadering Aandeelhouders

 

Vrijdag 21 april 2017
Hoofdkantoor WMD Assen
Aanvang 14.30 uur

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen openbaar gedeelte Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 7 april 2017
  3. Jaarverslag en jaarrekening 2015
  4. Uitkomsten Vervolgonderzoek door Trip Advocaten & Notarissen
  5. Rondvraag
  6. Sluiting