0592 854 550

Vergadering Aandeelhouders

 

Vrijdag 21 april 2017
Hoofdkantoor WMD Assen
Aanvang 14.30 uur

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen openbaar gedeelte Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 7 april 2017
  3. Jaarverslag en jaarrekening 2015
  4. Uitkomsten Vervolgonderzoek door Trip Advocaten & Notarissen
  5. Rondvraag
  6. Sluiting