0592 854 550

Vergadering aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Vrijdag 19 juni 2020
Provinciehuis, Westerbrink 1, Assen
Aanvang: 15.00 uur

Agenda

  • Opening
  • Notulen openbaar gedeelte AvA d.d. 14 november 2019
  • Jaarverslag en jaarrekeningen 2019
    N.V. Waterbedrijf Drenthe en WMD Drinkwater B.V.
  • Strategische uitgangspunten en Meerjaren Investeringsplan 2021-2030
  • Ingekomen stukken en mededelingen
  • Rondvraag
  • Sluiting

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.