0592 854 550

Vergadering aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
20 juni 2019
Hoofdkantoor WMD
Het openbare gedeelte begint omĀ 15.00 uur

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen van 30 november 2018
  3. Jaarverslag en jaarrekeningen 2018
    N.V. Waterbedrijf Drenthe en WMD Drinkwater B.V.
  4. Update Wildlands
  5. Ingekomen stukken en mededelingen
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

 

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.