0592 854 550

Vergadering aandeelhouders

Algemene vergadering van aandeelhouders

Maandag 9 juli 2018
Provinciehuis Assen
Aanvang 14.00 uur

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen openbaar gedeelte AvA 11 juni 2018
  3. Aanpassing waarderingsgrondslag Financieel Plan 2017
  4. Jaarverslag en jaarrekeningen 2017
    N.V. Waterbedrijf Drenthe en WMD Drinkwater B.V.
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

 

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.