Tarieven drinkwater 2021

Huishoudens gaan volgend jaar meer betalen voor drinkwater. Voor een gemiddeld huishouden vallen de kosten ongeveer 8 euro per jaar hoger uit. Het vastrecht voor huishoudens wordt € 69,98 en de prijs per 1.000 liter komt op € 0,63. De nieuwe tarieven zijn gisteren door de aandeelhouders vastgesteld.

Investeringen

De tariefstijging is nodig om de investeringen voor komend jaar te bekostigen. WMD investeert komend jaar bijna 28 miljoen euro. Dat staat in het financieel plan voor 2021 dat gisteren is besproken door de aandeelhouders. De investeringen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de drinkwatervoorziening ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

Nieuw productiestation in Beilen

Een voorbeeld van zo’n investering is het nieuwe productiestation voor drinkwater in Beilen. Daar wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuw waterreservoir en straks ook een nieuwe waterfabriek. In deze waterfabriek bouwen we een moderne zuiveringsinstallatie. Bovendien investeert WMD in het zachter maken van het drinkwater.

Uitbreiding zuivering Noordbargeres

2021 is ook het jaar waarin WMD een actief koolfilterinstallatie toevoegt aan het zuiveringsproces op de Noordbargeres in Emmen. Er komen 8 filters in een nieuw gebouw bij het productiestation te staan. De actief koolfilters vormen een robuuste barrière tegen diverse verontreinigingen in het grondwater. Met deze uitbreiding zorgt WMD ervoor dat het Drentse drinkwater van hoge kwaliteit blijft. Een investering van enkele miljoenen euro’s.

Leidingnet

Een 3e forse investering voor WMD in 2021 is de vervanging van ruim 40 kilometer asbestcementleiding. Deze leidingen zijn in de jaren ’50 in heel Nederland gebruikt bij de aanleg van het drinkwaternet. De komende 15 jaar vervangt WMD de resterende 700 kilometer. Een voorbeeld is de vervanging van asbestcementleidingen in de omgeving van Dalerveen. De planning was om in 2021 zo’n 4 kilometer te vervangen. Door een toename van het aantal storingen de laatste maanden komt daar nog 1,5 kilometer bij.

Investeren in de toekomst

WMD blijft ook de komende jaren investeren in de kwaliteit van het Drentse drinkwater. Vervuiling van het grondwater, veroudering van de infrastructuur in en boven de grond en de zoektocht naar nieuwe waterbronnen vraagt alle aandacht. De gemiddelde jaarlijkse investeringen liggen de komende 10 jaar op zo’n 24 miljoen euro.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.