Ons water in jouw klas

Om waterbewustzijn bij leerlingen op de basisschool te vergroten kunnen scholen in Groningen en Noord-Drenthe gebruik maken van het educatieproject Ons water in jouw klas. Het pakket is geschikt voor de hele school en omvat naast uitgebreid lesmateriaal ook ontdekpaden, diverse proefjes en opdrachten.

Op maandag 16 januari hebben leerkrachten van scholen uit Groningen kennis gemaakt met het lespakket tijdens de scholen netwerkdag.

Natuur en Duurzaamheideducatie (NDE)

Via de afdeling Natuur en Duurzaamheideducatie (NDE) ondersteunt de gemeente Groningen het basisonderwijs met natuurlessen op vier kinderwerktuinen, lespakketten, excursies, projecten en inspiratiebijeenkomsten voor leerkrachten.

Tijdens deze NDE Scholen Netwerkdag over Ons water in jouw klas kregen docenten van diverse scholen een uitgebreide toelichting op het lespakket. De scholen kunnen zelf aangeven of en wanneer ze met het lespakket aan de slag gaan.

Samen met IVN

IVN ontwikkelde en beheert ook het lespakket Ons water in jouw klas en instrueert leerkrachten (train the trainer).

Door de samenwerking met  waterleidingbedrijven, gemeenten, provincie en waterschappen profiteren we van elkaars kennis. Ons water in jouw klas is een initiatief van Zonder is Gezonder en is mede mogelijk gemaakt door waterketen Groningen en Noord-Drenthe.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.