0592 854 550

Nieuwe commissarissen

De aandeelhouders hebben op 13 juli ingestemd met de benoeming van vijf nieuwe leden van de raad van commissarissen (RvC) per 1 september 2017.

Mevrouw Mr. E.H. Elgersma (1962) is benoemd als voorzitter van de RvC op voordracht van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Zij is een ervaren toezichthouder, bestuurder, advocaat en curator.

Drs. A.J. Mewe (1949) is benoemd als lid van de RvC op voordracht van de Vereniging van Drentse Gemeenten. Hij heeft ruime ervaring als toezichthouder in de publieke sector en binnen het openbaar bestuur.

Mevrouw M. Visser RA (1961) is opgeleid en gevormd als accountant in de controle- en adviespraktijk van Deloitte Accountants B.V. Zij is een ervaren toezichthouder in uiteenlopende organisaties binnen de publieke sector.

Drs. R.W. Heutink (1956) heeft brede management- en onderzoekservaring in (internationaal) bedrijfsleven. Hij heeft ruime ervaring in marketing, onderzoek en commercie.

Professor Dr. Ir. L.C. Rietveld (1961) is hoogleraar Drinking Water and Urban Water Technology, verbonden aan de Technische Universiteit Delft. Gerenommeerd hoogleraar met een inhoudelijke oriëntatie op de integratie en innovatie van de drinkwatervoorziening in Nederland en daarbuiten.