0592 854 550

Nederlands grootste lampion

Lampionnen, lichtjes en liedjes luiden de winter in op Sint Maarten. Maar de grootste lampion van Nederland staat in Coevorden. De watertoren is omgetoverd tot een lampion van ruim 32 meter hoog. Op zaterdagavond 10 november gaat het licht in de toren aan.

De toren in Coevorden straalt op het lichtjesfeest voor kinderen. Dat is ook een moment waarop de buren rond de toren gezellig samenkomen. En kinderen komen langs met hun lampionnen, zingen een liedje en krijgen iets lekkers.

Vanaf sinterklaas is ook de buitenkant van de toren in het kerstlicht te zien. Een sfeerverlichting in de donkere dagen. Tot eind februari blijft het Van Heutszpark feestelijk verlicht.

 

Samenwerken

Buurtbewoners Marcel Langes, Ruud Nijland en Rene Fleurke voelen zich betrokken bij hun buurt en zetten zich daar vrijwillig voor in. Ze namen het initiatief om de monumentale watertoren in deze donkere dagen weer te laten stralen.

Drinkwaterbedrijf WMD en de gemeente vonden het een goed idee. Gert-Jan Keen verzorgt de verlichting.

Buurkracht

Langes, Nijland en Fleurke laten zien dat je samen van alles in je buurt voor elkaar kunt boksen. Ze gaan aan de slag en boeken mooie resultaten. De samenwerking zorgt voor meer verbinding en gezelligheid in de buurt. Buren leren elkaar beter kennen en proberen een buurtschap te vormen.

BuurtApp
Een volgende stap is de BuurtApp om berichten met de buurt uit te wisselen. Om een handje te helpen als het nodig is, voor buurtpreventie en om over activiteiten in de buurt te lezen.

Tweede leven

In Nederland zijn vanaf 1856 zo’n 260 watertorens gebouwd. Daarvan zijn er zo’n 170 bewaard gebleven. Steeds meer watertorens verliezen, net als de toren in Coevorden, hun oorspronkelijke functie. Ze hebben vaak alleen toekomst als ze een nieuwe economische bestemming krijgen. Bijvoorbeeld als woning of kantoor.

WMD heeft BOEi gevraagd om een herbestemming voor dit industriële erfgoed te zoeken. Met respect voor de historische en architectonische waarde van de toren.

Relevant Beeldmateriaal bij dit artikel