Kans op troebel water of lage waterdruk in Vries en omgeving

Door werk aan de waterleiding. Lees meer over troebel water

0592 854 550

Meterstand doorgeven

Opnameperiode is gesloten

Helaas is het niet meer mogelijk om uw meterstand door te geven. Met de meterstanden die wij voor 31 december 2017 hebben ontvangen maken we de jaarafrekening. Ook als u geen meterstand heeft doorgegeven.

Hebben wij uw standen niet, dan schatten wij uw verbruik. Dat kan een keer gebeuren. Is dit het geval, dan adviseren wij u deze geschatte standen wel even te controleren. Is er een groot verschil dan kunnen wij dat  herstellen. Is er maar een klein verschil, dan verrekenen we dit gewoon bij de volgende afrekening.