0592 854 550

Jaarverslag 2019

WMD Drinkwater heeft het jaarverslag 2019 gepubliceerd. Het jaarverslag is goedgekeurd in de aandeelhoudersvergadering van 19 juni. WMD heeft zich in 2019 op allerlei vlakken ingezet voor onze kernactiviteit: het continu leveren van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater. Waterkwaliteit, leveringszekerheid en bronbescherming zijn voor WMD belangrijke thema’s. Dit en andere resultaten hebben we in ons jaarverslag in beeld gebracht. We laten zien wat we in 2019 hebben bereikt en waar de uitdagingen liggen.

Financiën

WMD heeft het jaar 2019 positief afgesloten met een resultaat van € 2,2 miljoen. De exploitatie van het drinkwaterbedrijf laat een gezond financieel beeld zien.

De extreme droogte van 2019 heeft consequenties gehad voor de drinkwatervoorziening. In 2019 is 34,8 miljoen mᵌ drinkwater geproduceerd. Dat is 10% meer dan gemiddeld.

Droogte

De verwachting is dat we steeds meer te maken krijgen met droge periodes. Dit stelt ons voor de uitdaging om, samen met onze omgeving, verantwoord met de groeiende watervraag om te gaan.

Tijdens de zeer droge zomer van 2019 hebben we te maken gehad met lage drukken in de uitlopers van het leidingnet en met meer leidingbreuken. Daarom investeren we ook de komende jaren in het verder verbeteren van ons productieproces en infrastructuur. Zodat onze klanten kunnen blijven rekenen op betrouwbaar water, vanzelfsprekend én onmisbaar.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.