0592 854 550

Jaarverslag 2017

Op 9 juli 2018 hebben de aandeelhouders van WMD het jaarverslag 2017 vastgesteld.

Het jaar 2017 laat een positief resultaat zien van 2,5 miljoen euro.

Jaarverslag 2017

Nieuwe koers

2017 was een bijzonder jaar. Op 1 september 2017 is een nieuwe raad van commissarissen en een nieuwe bestuurder aangetreden. Deze veranderingen in de top van het bedrijf geven WMD een impuls om het verleden een goede plek te geven en een nieuwe koers te gaan volgen.

 

Vernieuwen leidingnet

WMD is al jaren actief en planmatig aan de slag met het vervangen van de asbestcement en gietijzeren drinkwaterleidingen. Daardoor blijft de leveringsbetrouwbaarheid hoog. Jaarlijks investeert WMD rond de 9 miljoen euro in het Drentse hoofdleidingnet. Ieder jaar vervangen we hierbij op eigen initiatief en bij projecten voor gemeentes vele kilometers leidingen. In 2017 is 63 kilometer leiding vervangen en daarmee 7,6 miljoen euro in het drinkwaterleidingnet geïnvesteerd. Nog ongeveer 850 kilometer van het leidingnet bestaat uit asbestcement leidingen.

In Nederland bestaat 30% van het landelijke drinkwaterleidingnet uit asbestcement. In Drenthe is dat nog maar 17%. Volgens de huidige planning zal het vervangingsprogramma over ongeveer 20 jaar volledig zijn afgerond.

Drents drinkwater

Ook in 2017 zijn de inwoners van Drenthe van betrouwbaar en gezond drinkwater voorzien en is er zo’n 34 miljoen kubieke meter water geleverd. De leveringszekerheid is groot, de gemiddelde onderbrekingsduur door storingen is laag en de waterkwaliteit voldoet aan de hoge wettelijke eisen. WMD investeert de winst over 2017 in de installaties en het leidingnet om ook in de toekomst deze prestaties te kunnen blijven garanderen. Onze klanten staan daarbij centraal: ze kunnen rekenen op betrouwbaar drinkwater voor een maatschappelijk verantwoorde prijs.

 

Aansprakelijkheid

WMD heeft in het verleden vanuit goede intenties geïnvesteerd in waterprojecten in Indonesië. In 2015 is gebleken dat er in de voorgaande periode financiële verplichtingen zijn aangegaan met grote risico’s wat uiteindelijk heeft geleid tot een miljoenenschade voor WMD.

In 2017 is een onderzoek gestart naar de mogelijke aansprakelijkheid van de voormalig bestuurder, de voormalige raad van commissarissen en de voormalig accountant. Dit om te bezien of het mogelijk is om de door WMD geleden schade te verhalen. Tijdens het besloten gedeelte van de aandeelhoudersvergadering hebben de aandeelhouders met instemming kennisgenomen van het besluit van de directie om in september 2018 te starten met het houden van een voorlopig getuigenverhoor ten einde de destijds betrokken personen onder ede te horen.