0592 854 550

Jaarverslag 2016

Op donderdag 13 juli 2017 zijn de jaarverslagen 2016 van N.V. Waterbedrijf Drenthe en WMD Drinkwater B.V. vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. We kijken terug op een intensief 2016. We boekten in 2016 een geconsolideerd bedrijfsresultaat van bijna € 6,4 miljoen (2015: € 7,3 miljoen) en een geconsolideerd nettoresultaat van € 4,8 miljoen (2015: € 6,2 miljoen). Dit resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. WMD is een financieel gezond bedrijf.

Transparante organisatie

In 2016 is een strikte juridische scheiding gerealiseerd tussen de kerntaak, productie en distributie van drinkwater, en de overige activiteiten. Alle wettelijke drinkwateractiviteiten zijn ondergebracht in WMD Drinkwater B.V. onder de holding van N.V. Waterbedrijf Drenthe (de voormalige N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe).

Indonesische activiteiten

Het programma voor het versneld afstoten van Indonesische belangen ligt op schema. De aandeelhouders hebben op 13 juli ingestemd met de overeenkomsten tot overdracht van de meerderheidsbelangen in vier Indonesische waterbedrijven. WMD verwacht de daaraan gerelateerde formaliteiten in 2017 te kunnen afronden. Aan Indonesische activiteiten resteren dan een 93,8% belang in PT WLN, een winstgevend laboratorium met vestigingen in Manado (Noord-Sulawesi) en Bogor (Java) en een 49% minderheidsbelang in PT DSA Ambon, waarvan overeengekomen is dat dit in 2020 zal worden overgedragen.

Herstel solvabiliteit

Het beleid is er op gericht om zo snel mogelijk tot een herstel van de solvabiliteit te komen. Met een percentage van circa 24% (geconsolideerd) over 2016 is WMD op weg naar een solvabiliteit van ≥ 30% in 2020. De omvang van het investeringsprogramma is teruggebracht tot het niveau van de vrije cashflow om het additioneel aantrekken van vreemd vermogen te voorkomen. Om dat te realiseren en om tot verlaging van de tarieven te komen zet WMD in op verdere kostenreductie en intensivering van samenwerkingsrelaties, met een focus op de kernactiviteit drinkwater.

Beeldmateriaal bij dit artikel