Herstel de natuurlijke waterbalans!

De Nederlandse drinkwaterbedrijven doen een gezamenlijke oproep: het is tijd om opnieuw te kijken naar de manier waarop we met water omgaan in Nederland. Dat is nodig om de natuurlijke balans van het watersysteem te herstellen. De Unie van Waterschappen ondersteunt de oproep.

Kwetsbaar

Onze zoetwatervoorraad is kwetsbaar. Het is steeds vaker droog en extreem weer neemt toe. Daardoor kunnen we minder vertrouwen op de toevoer van water via regen en rivieren.

De aanpak van droogte en het beheer van het hele watersysteem moeten we met een nieuwe bril op bekijken. We lopen tegen de grenzen aan van het huidige systeem.

Watersysteem

Rivieren, meren, oppervlaktewater en grondwater zijn een samenhangend geheel. Water is een natuurlijke en alomvattende kringloop. Het is van groot belang dat we het beschikbare water beter vasthouden.

Nu is het watersysteem vooral ingericht op snel afvoeren van overtollig water. Dat is historisch zo gegroeid. Dat voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.

Duurzaam

We vinden het nog te gewoon dat we topkwaliteit drinkwater gebruiken voor zo’n beetje alle denkbare doeleinden. Dat kan anders en dat moet anders, waarbij natuurlijk de volksgezondheid voorop blijft staan.

Met simpele maatregelen, zoals korter douchen en het opvangen van regenwater, komen we een heel eind. Ook bedrijven kunnen vaak een ander soort water gebruiken, van minder hoge kwaliteit.

Nieuwe blik

De tijd is rijp voor een compleet nieuwe blik op de watervoorziening in ons land. De drinkwaterbedrijven willen daarbij méér dan tot nu partner zijn. Een partner die investeert en innoveert. Een partner die inzet van anderen vraagt, maar óók een partner die de verbinding zoekt en wat te bieden heeft. Een transitie is nodig, zoals dat ook geldt voor de energietransitie. De uitdagingen en impact zijn tenminste zo groot.

Samenwerken

Van de coronacrisis leren we dat we dat samen moeten doen. Daarom doen we deze oproep juist nu: omdat corona laat zien dat veel dingen duurzamer kunnen en moeten. Ook het gebruik van drinkwater.

De drinkwaterbedrijven schreven hun oproep aan Trouw, dat hierover een artikel heeft gepubliceerd.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.