Frisse duik in waterproject

Is schoon, veilig en voldoende water wel zo vanzelfsprekend? In de gemeente Emmen gaan 18 basisscholen met ruim 2800 leerlingen aan het werk met het project ‘Ons water in jouw klas’. Leerlingen van de Meester Vegterschool in Emmen hebben maandag 14 mei, samen met wethouder René van der Weide, het startschot gegeven.

Lesprogramma

Het lesprogramma gaat over drinkwater, afvalwater en afvalwaterzuivering. De leerlingen werken aan oplossingen om het grondwater en dus drinkwater te beschermen. Ze krijgen tips om verontreiniging te voorkomen. Iedereen die water gebruikt, heeft dagelijks te maken met de waterketen. Schoon water is niet vanzelfsprekend en van groot belang voor de toekomst. Met ‘Ons water in jouw klas’ worden de kinderen bewuster van water. Door te laten zien wat er nodig is voor de toekomst en door tips te geven wat de kinderen zelf kunnen doen.

 

Samenwerken

‘Ons water in jouw klas’ is mede mogelijk gemaakt door de Samenwerking Noordelijke Vechtstromen en is een initiatief van Zonder is Gezonder. Een doorlopende campagne om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden voor nu en de toekomst.

De gemeente Emmen werkt samen met waterschap Vechtstromen, drinkwaterbedrijf WMD en de gemeenten Coevorden, Borger Odoorn, Ommen en Hardenberg in de waterketen. De drinkwatervoorziening, riolering en afvalwaterzuivering stemmen deze partijen beter op elkaar af en taken worden samen uitgevoerd.

 

Leerkrachten getraind door IVN

Ongeveer 100 leerkrachten worden tijdens teamtrainingen door IVN Drenthe getraind om met hun leerlingen aan de slag te gaan. Het IVN scholennetwerk natuur-en milieueducatie wordt al vele jaren ondersteund vanuit de provincie Drenthe.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.