De Week van Ons Water

Van 12 tot en met 21 mei is het de Week van Ons Water. Het thema dit voorjaar is schoon water en gebruik van water in en om het huis. Rondom dit thema worden er door heel het land activiteiten georganiseerd. Op de website weekvanonswater.nl kunt u alle uitjes en activiteiten bekijken.

Ons water

In Nederland zijn veel organisaties bezig om ervoor te zorgen dat er schoon, veilig en voldoende water is. In totaal worden in heel Nederland zo’n 75 activiteiten georganiseerd. De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, Vewin, het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.