0592 854 550

Een dag lekker aan de slag

Op zaterdag 20 januari was het een drukte van belang in waterwingebied Gasselte. Leden van ijsvereniging ‘Nooit Daacht’ en paardensportvereniging Gasselte gingen aan de slag met veldwerkzaamheden in het natuurgebied, onder leiding van WMD.

Burenhulp

Samenwerken, plezier maken en tevens het ondersteunen van WMD. WMD knapte de kantine op en als dank voor het gebruik van de kantine werd er gezamenlijk gesnoeid en opgeruimd. De opkomst was hoger dan verwacht.

Een ruime en intensieve vorm van burenhulp. Volgens de deelnemers is deze gezellige actie in het groen zeker voor herhaling vatbaar.

Soep en broodjes in de kantine

De natuur zorgt voor ons water, wij zorgen voor de natuur

WMD werkt in de ontwikkeling van natuur zoveel mogelijk samen met anderen. Buurtverenigingen, natuurvrienden of enthousiaste omwonenden betrekken we graag bij projecten.

Natuur is de beste bescherming van onze bronnen. Daarom is het belangrijk om onze waterwingebieden goed te onderhouden en beschermen. Zorgvuldig beheer van deze terreinen zorgt voor hoge natuurwaarden, toenemende biodiversiteit én schoon drinkwater.

Waterwingebied Gasselte