0592 854 550

Beekdallandschap Sleenerstroom hersteld

Op 17 mei 2018 is het herstel van het voormalige beekdallandschap Sleenerstroom in waterwingebied Valtherbos van WMD symbolisch afgerond. Het herstel van de natuurlijke hooilanden, houtwallen en boomgaard in dit stroomdallandschap levert een belangrijke bijdrage aan de soortenrijkdom. Tonko Engelsman, geboren en getogen Emmenaar én zoon van voormalig eigenaar Hero Engelsman, had de eer de laatste appelboom te planten. De boomgaard is een landschapselement met een belangrijke waarde voor de biodiversiteit in het gebied.

 

Boomgaard

De boomgaard stond bekend in Emmen en omstreken om “de lekkerste aardbeien van de omgeving”. De naam Engelsman wordt in Emmen nog vaak gehoord. Twee winputten zijn naar de familie vernoemd; Engelsman 1 en Engelsman 2. In de omgeving wordt de boomgaard in de volksmond ‘De Engelsman’ genoemd. Zo komen de verhalen uit dit oude landschap weer boven water.

Tonko Engelsman heeft de laatste boom geplant. Leo Hendriks, directeur WMD, gaf de Boerma appelboom een slokje water. Deze soort is ontdekt in 1910 – 1920 door de heer Boerma in Gasselternijveenschemond.

 

Leo Hendriks en Tonko Engelsman

Beekdallandschap

WMD en Landschapsbeheer Drenthe hebben beeldbepalende landschapselementen in het voormalige beekdallandschap Sleenerstroom teruggebracht. Nieuwe houtwallen zijn aangelegd en bestaande houtwallen opgeknapt. Er is een plek afgegraven, waardoor een natte laagte ontstaat waar hopelijk op termijn bijzondere vegetatie ontstaat. En er is gezorgd voor een geleidelijke overgang van het bos naar het open veld, door middel van hoger struikgewas, planten en kruiden.

Voor WMD is het essentieel dat waterbronnen zo goed mogelijk beschermd worden. Dat gaat heel goed samen met verstandig natuurbeheer.

 

Stroomdallandschap

Boomgaard

Dit drinkwaterproductiestation in het wingebied Valtherbos is vanaf 1965 in gebruik. Toen is ook de fruitboomgaard van de familie Engelsman in het bezit van WMD gekomen. Er zijn nog een paar oude fruitbomen overgebleven van de boomgaard. Maar nu is de boomgaard weer gedeeltelijk aangeplant met oude historische fruitrassen.

Dit karakteristieke cultuurhistorische landschapselement is van belangrijke waarde voor de biodiversiteit in het gebied. Het biedt namelijk voedsel, nestplaatsen en beschutting voor bijvoorbeeld de dassen in het gebied.

Het herstel van de Sleenerstroom is mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe en de Nationale Postcode Loterij

 

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.