Naar inhoud

Aansluitvoorwaarden

Nieuwe aansluiting

In de aansluitvoorwaarden staat waaraan de installatie moet voldoen voor een aansluiting op het drinkwaterleidingnet.