0592 854 550

Incassoproces

Te laat met betalen? Dat kan iedereen overkomen. Dan sturen we een herinnering.

Betaalt u niet binnen 14 dagen na de herinnering, dan start ons incassoproces. De incassokosten brengen we in rekening. WMD wil drinkwater voor iedereen betaalbaar houden. Als nota’s niet worden betaald kan uiteindelijk de levering van water worden beëindigd. Ons incassobeleid richt zich op het voorkomen van afsluiten.

Het incassoproces
Aan het incassoproces zijn kosten verbonden die we in rekening brengen. De onderstaande stappen hebben betrekking op alle nota’s waarvan de betaaltermijn van de betalingsherinnering is verstreken. WMD kan besluiten stappen over te slaan of nogmaals uit te voeren.

  • Dringend betalingsverzoek: Wij sturen na de vervaldatum van de herinnering een dringend betalingsverzoek. Hierbij brengen wij € 17,50 kosten in rekening.
  • Laatste betalingsverzoek: Heeft u na het dringend betalingsverzoek nog niet betaald, dan sturen wij een laatste betalingsverzoek en brengen wij € 22,50 incassokosten in rekening.
  • Uitbesteding van de vordering: WMD kan ook besluiten de vordering over te dragen aan een extern bureau. Bijvoorbeeld een incassobureau of deurwaarder. Dit is afhankelijk van uw situatie. De gerechtelijke incassokosten komen, indien van toepassing, voor uw rekening.
  • Aankondiging afsluiten watertoevoer: De aankondiging wordt persoonlijk bij u thuis afgegeven. Onze incasseerder stelt u in de gelegenheid om alsnog de openstaande vordering te voldoen.
  • Beëindiging van de levering: Betaalt u na de aankondiging afsluiten watertoevoer nog steeds niet, dan loopt u het risico dat de toevoer van water wordt beëindigd.

Vraag hulp als u de rekening niet kunt betalen. Neem contact op met onze klantenservice T 0592 – 854 550.
U kunt ook gebruik maken van schuldhulpverlening voor consumenten. In onze brochure afsluiting voorkomen leest u meer over de verschillende mogelijkheden.