0592 854 550

Incassoproces

Te laat met betalen? Dat kan iedereen overkomen. Dan sturen we een herinnering. Betaalt u de herinnering niet binnen 14 dagen, dan start ons incassoproces. Drinkwater is een eerste levensbehoefte die betaalbaar moet blijven. Dat kan alleen als iedereen zijn deel betaalt. Daarom brengen we kosten in rekening bij klanten die niet betalen. Betaal dus op tijd en voorkom dat de kosten oplopen.

Betalen komt even niet goed uit

We begrijpen dat dit kan gebeuren. U hoeft de rekening niet in één keer te betalen. Dat kan ook per maand.

Vraag om hulp

Komt u er financieel niet uit?  Dan kan een schuldhulpinstantie uitkomst bieden. Zij bekijken uw situatie en helpen u verder. Neem contact op met uw gemeente of een organisatie die is aangesloten bij de NVVK.

Neem contact op met onze klantenservice om te bepalen of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling. Wij helpen u graag verder.

Het incassoproces

Iedereen die drinkwater gebruikt betaalt daarvoor.  Als het niet lukt om afspraken over betalen te maken, kan uiteindelijk de levering van water stoppen. WMD helpt u graag dit te voorkomen. Wij sluiten alleen af als het echt niet anders kan. Ons incassoproces heeft een aantal stappen:

Stap 1: Dringend betalingsverzoek

Wij sturen na de vervaldatum van de herinnering een dringend betalingsverzoek. Kosten € 17,50.

Stap 2: Laatste betalingsverzoek

Heeft u na het dringend betalingsverzoek nog niet betaald, dan sturen wij een laatste betalingsverzoek. Kosten € 22,50.

Stap 3: Bericht over voorbereiden afsluiten

Na het laatste betalingsverzoek treffen wij voorbereidingen om de afsluiting van de watertoevoer in gang te zetten. Hierover ontvangt u bericht. 

Stap 4: Aankondiging afsluiten watertoevoer

De aankondiging wordt persoonlijk bij u thuis afgegeven. Onze incasseerder stelt u in de gelegenheid om alsnog de openstaande vordering te voldoen.

Stap 5: Laatste kans

Een week voor het afsluiten bieden we een laatste kans om de rekening te betalen. Ook kunt u aangeven of u  gebruikt wenst te maken van een noodvoorraad drinkwater van 3 liter per persoon per dag voor een periode van maximaal 4 dagen.

Stap 6: Afsluiten

Betaalt u na de laatste kans nog steeds niet, dan gaan we over tot het afsluiten van de watertoevoer. De openstaande vordering moet betaald worden, verhoogd met een bedrag van € 125,00 (exclusief 9% btw).

 

 

Medische verklaring

Het kan zijn dat door het afsluiten van drinkwater een zeer ernstig gezondheidsrisico ontstaat bij u of één van uw huisgenoten. Neem in dat geval direct contact op met onze klantenservice.

Om afsluiten van het drinkwater (tijdelijk) te voorkomen moet u een verklaring laten ondertekenen door een andere arts dan uw huisarts.

Let op: uw betalingsverplichting vervalt hiermee niet.

WMD kan besluiten de vordering over te dragen aan een extern bureau. Bijvoorbeeld een incassobureau of deurwaarder. Dit is afhankelijk van uw situatie. De gerechtelijke incassokosten komen, indien van toepassing, voor uw rekening.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.