0592 854 550

Incassoproces

Te laat met betalen? Dat kan iedereen overkomen. Dan sturen we een herinnering.

Betaalt u niet binnen 14 dagen na de herinnering, dan start ons incassoproces. De incassokosten brengen we in rekening. WMD wil drinkwater voor iedereen betaalbaar houden. Als nota’s niet worden betaald kan uiteindelijk de levering van water worden beëindigd. Ons incassobeleid richt zich op het voorkomen van afsluiten.

Het incassoproces
Aan het incassoproces zijn kosten verbonden. De onderstaande stappen hebben betrekking op alle nota’s waarvan de betaaltermijn van de betalingsherinnering is verstreken. WMD kan besluiten stappen over te slaan of nogmaals uit te voeren.

  • Dringend betalingsverzoek. Wij sturen na de vervaldatum van de herinnering een dringend betalingsverzoek. Hierbij brengen wij € 17,50 kosten in rekening.
  • Laatste betalingsverzoek. Heeft u na het dringend betalingsverzoek nog niet betaald, dan sturen wij een laatste betalingsverzoek en brengen wij € 22,50 incassokosten in rekening.
  • Na het laatste betalingsverzoek treffen wij voorbereidingen om de afsluiting van de watertoevoer in gang te zetten. Hierover ontvangt u van ons een bericht. 
  • Aankondiging afsluiten watertoevoer. De aankondiging wordt persoonlijk bij u thuis afgegeven. Onze incasseerder stelt u in de gelegenheid om alsnog de openstaande vordering te voldoen.
  • Laatste kans. Een week voor het afsluiten bieden we een laatste kans om de rekening te betalen. Ook kunt u aangeven of u  gebruikt wenst te maken van een noodvoorraad drinkwater van 3 liter per persoon per dag voor een periode van maximaal 4 dagen.
  • Beëindiging van de levering. Betaalt u na de laatste kans brief of e-mail nog steeds niet, dan gaan we over tot het afsluiten van de watertoevoer. De openstaande vordering moet betaald worden, verhoogd met een bedrag van € 125,00 (exclusief 9% btw).

WMD kan besluiten de vordering over te dragen aan een extern bureau. Bijvoorbeeld een incassobureau of deurwaarder. Dit is afhankelijk van uw situatie. De gerechtelijke incassokosten komen, indien van toepassing, voor uw rekening.

Medische verklaring
Het kan zijn dat bij de afsluiting van het drinkwater een zeer ernstig gezondheidsrisico ontstaat bij u of één van uw huisgenoten. Neem in dat geval direct contact op met onze klantenservice. Om afsluiting van het drinkwater (tijdelijk) te voorkomen moet u een verklaring laten invullen door een niet behandelend arts. Let op: uw betalingsverplichting vervalt hiermee niet.

Heeft u betalingsproblemen?
Neem dan contact op met onze klantenservice T 0592 – 854 550 om te bepalen of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling. Wij helpen u graag verder. Als u uw rekening(en) door financiële problemen niet direct of eventueel via een betalingsregeling kunt voldoen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met een schuldhulpverlenende instantie die is aangesloten bij de NVVK.  In onze brochure afsluiting voorkomen leest u meer over de verschillende mogelijkheden.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.