0592 854 550

Waterwingebieden

In de Drentse waterwingebieden combineert WMD het winnen van grondwater met de ontwikkeling van natuur en landschap. Ieder gebied heeft een unieke mix van planten en dieren.

Grondwater

Voor gezond drinkwater is schoon grondwater nodig. Al het water dat WMD wint, pompen we uit de bodem in waterwingebieden.

De bodem werkt als een natuurlijk filter, die veel maar niet alle stoffen kan afbreken. Daarom beheren we onze waterwingebieden als natuurgebieden.

Zo is het water goed beschermd en boeken we prachtige natuurresultaten.

 

Waterwingebied

Het waterwingebied is het gebied direct rondom de grondwaterbronnen. Op de grens staan blauwe borden met de aanduiding waterwingebied.

De waterwingebieden moeten volkomen schoon zijn. Waterwingebieden zijn immers onze bedrijfsterreinen.

Zo’n gebied is uitgebreid onderzocht om te bekijken of het geschikt is voor het winnen van grondwater. Als dat het geval is, wijst de provincie Drenthe het terrein aan als waterwingebied.

Beschermingszone

Om de grondwaterkwaliteit te beschermen wijst de provincie beschermingsgebieden aan rond kwetsbare waterwingebieden.

De grondwaterkwaliteit is kwetsbaar als  het grondwater niet is afgedekt door een beschermende kleilaag.

De grondwaterbeschermingsgebieden zijn langs toegangswegen aangegeven met  blauwe borden met witte golven. Binnen zo’n zone zal een deel van het infiltrerend regenwater na vele jaren in de winning worden opgepompt.

 

Monitoren

WMD en de provincie doen er alles aan om de kwaliteit van het grondwater zo goed mogelijk te beschermen.

Bekend is met welke snelheid water zich door de grond beweegt. Op basis hiervan zijn waarnemingspunten rond de wingebieden ingericht.

Alle nieuwe meetresultaten, gecombineerd met meetresultaten uit het verleden, worden gebruikt om te voorspellen hoe de kwaliteit van het grondwater de komende jaren zal veranderen.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.