0592 854 550

Drinkwater uit de natuur

In de Drentse waterwingebieden combineert WMD waterwinning met de ontwikkeling van natuur en landschap. Ieder gebied heeft een unieke mix van planten en dieren. Daarnaast is er ruimte voor wandelaars en fietsers.

Zonder grondwater geen drinkwater

Ons drinkwater komt uit de beste bronnen. Het grondwater is soms wel honderden jaren geleden uit de lucht gevallen, als sneeuw, regen of hagel. Het viel op de grond en zakte steeds dieper weg. Nu halen we dat grondwater weer uit de bodem in onze waterwingebieden.

We beheren onze waterwingebieden duurzaam. Stukken Drenthe met een ongerepte natuur, een schone bodem en een minimale kans op verontreiniging.

Waterwingebied

Zonder is gezonder

WMD is partner in het project Zonder is Gezonder. Een initiatief om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Nu en voor de toekomst.

Onkruid bestrijden we vaak met chemische middelen. Deze producten zijn schadelijk voor onze gezondheid en het milieu. Bestrijdingsmiddelen en de afbraakproducten ervan komen terecht in het oppervlaktewater, de bodem en het grondwater. En juist dit water is de basis voor ons drinkwater.

Zonder is gezonder

Water en landbouw

Om de toepassing van deze nieuwe kennis en technieken te bevorderen heeft WMD kennisgroepen voor veehouders en akkerbouwers opgezet.

Zo werken we samen aan een betere nutriëntenkringloop en een beter bodemleven. Hierdoor zijn de gewassen minder vatbaar voor ziekten. Daardoor spoelen minder stoffen uit naar het grondwater

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.