0592 854 550

Kwaliteit

U draait de kraan open en er komt betrouwbaar drinkwater uit. De kwaliteit is overal uitstekend, maar de samenstelling verschilt per gebied. De bodem is overal verschillend en daardoor verschilt ook het grondwater per locatie.

Waterkwaliteit

Wilt u weten wat de samenstelling van uw drinkwater is? Dan kunt u de kwaliteitsgegevens raadplegen.

U kunt uw postcode invoeren. Dan verschijnt de waterhardheid in uw gebied. Vervolgens ziet u een overzicht van de metingen in de buurt van uw woning. De gegevens zijn gebaseerd op een gemiddelde per kwartaal.

Naar waterhardheid

 

 

Samenstelling drinkwater

Watermonsters

Dagelijks nemen we watermonsters. In de bronnen, de zuivering, het leidingnet en bij klanten thuis. We controleren nauwkeurig of het water voldoet aan de strenge normen die in Nederland gelden voor drinkwater.

Het lab analyseert de monsters op samenstelling en bacteriologische betrouwbaarheid. Bij afwijkingen van de waterkwaliteit nemen we onmiddellijk actie.

laboratorium WLN

Dagelijks nemen we watermonsters

Drinkwaterwet

Drinkwater is onze eerste levensbehoefte. Daarom gelden er strenge kwaliteitseisen. Die zijn vastgelegd in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. De bewaking van de volksgezondheid is het belangrijkste uitgangspunt, maar er zijn ook normen voor de geur, kleur, smaak en hardheid van het water.

In bijlage A van het Drinkwaterbesluit staat welke stoffen in welke mate in het water mogen voorkomen.

Drinkwaterwet
Drinkwaterbesluit

Kwaliteitseisen