0592 854 550

Graafschade voorkomen

Voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de buurt van onze waterleiding heeft WMD voorwaarden opgesteld. Met een goede voorbereiding levert u een belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid van ons waterleidingnet. Want als u een waterleiding raakt, kunnen de gevolgen groot zijn voor consumenten, bedrijven en zorginstellingen.
Lees verder in de brochure Graafschade voorkomen doen we samen